16 dạng toán VD - VDC phát triển từ câu 35 theo minh họa BGD 2023 (Bản word có giải)

Giới thiệu tài liệu

Tất cả tài liệu 17
15.
Dạng 15 (Câu 49 ĐMH). Cực trị trong không gian Oxyz.docx
11-06-2023 .docx 8.24MB
14.
Dạng 14 (Câu 48 ĐMH). Tính khoảng cách liên quan đến mặt nón.docx
11-06-2023 .docx 6.81MB
13.
11.
Dạng 11 (Câu 45 ĐMH). Phương trình bậc hai số phức.docx
11-06-2023 .docx 6.24MB
10.
8.
Dạng 8 (Câu 42 ĐMH). Cực trị số phức.docx
11-06-2023 .docx 6.16MB
7.
Dạng 7 (Câu 41 ĐMH). Tìm số điểm cực trị của hàm số.docx
11-06-2023 .docx 5.78MB
6.
Dạng 6 (Câu 40 ĐMH). Tính tích phân.docx
11-06-2023 .docx 4.56MB
5.
Dạng 5 (Câu 39 ĐMH). Bất phương trình logarit.docx
11-06-2023 .docx 4.06MB
4.
Dạng 4 (Câu 38 ĐMH). Khoảng cách trong không gian.docx
11-06-2023 .docx 7.26MB
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook